אנשים בעמק

אנשים בעמק / ناس في الوادي / People in the Valley >> בועז לניר

אוצרת: דרורה דקל

פתיחה: 9.03.2013    שיח גלריה: 6.04.2013    נעילה: 6.04.2013

בתערוכה בכברי מציג לניר סדרת צילום שצולמה ברובה ב- 2012. לניר חזר לצלם את חברי הקיבוץ ותושביו כמו שעשה זאת לפני עשור. הפעם הצטרפו גם צילומי "עובדים זרים" שמתפרנסים בקיבוץ, יהודים וערבים. אחרי עשור לשינויים משמעותיים באורחות החיים הקיבוציים, בחיי השיתוף והשוויון ומעבר לצורת חיים אחרת. מנסה לניר לבדוק האם חלו שינויים ויזואליים בקהילה הקיבוצית, בדמויות ובפרטים המתלווים להם, ומציב את סימני השאלה האלה בפני הצופה המתבונן.

להורדת טקסט התערוכה המלא
 • הזמנה
 • מייק ומאיה בשדה 1
 • בני הצייד
 • דרור
 • ואלה
 • יוני וצריף
 • ילדה בקיבוץ 2012
 • לברי וקרוננברג במוסך
 • נימרוד על צלב
 • הזמנה לשיח גלריה
 • רפתנים