אשה ב-שלה

אשה ב-שלה / إِمرأَة بحالها  / Woman by her Own >> רויטל לסיק

אוצרת: רויטל לסיק

פתיחה: 9.05.2015    שיח גלריה: 30.05.2015    נעילה: 6.06.2015

רישומים קטנים עם דימוי אחד מצומצם ורזה. רישום גדל מימדים ובו אינסוף פרטים. החלל מלא אותם בעט פיילוט כחול, בדיו ובצבעי מים. ברישומים טמונה צניעות שאינה מנת חלקם ציורי השמן של האמנית. הרישום העכשווי של לסיק, אינו זקוק להגדרות דידקטיות שכן הוא עצמו כבר חצה מזמן את הגבולות המסורתיים של החומר, הפורמט והצורה. הרישום הוא תשוקה, התמסרות. זו מערכת דינמית של התנגדויות הגוף, החומר עליו רושמים, התנגדות פסיכולוגית של חדירה לחלל הדף הריק והבתולי.

להורדת טקסט התערוכה המלא
 • הזמנה- רויטל לסיק
 • אחד-הפילים
 • שלוש גורגונות
 • רישום-בעט
 • פיסת טבע
 • זאב 1
 • זאב 2
 • זאב 3
 • זאב 4
 • זאב 5
 • זאב 6
 • זאב 7