חינוך וקהילה > גדולים

בתי ספר: ישנה אפשרות לתאם הדרכות ומפגשים מגוונים בגלריה השיתופית. ההדרכות מותאמות גיל ונבנות אישית עבור כל קבוצה, בהתאם לתערוכות המשתנות. חשיפה לאמנות בגיל בית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון תורמת לשכלול השיח, לפיתוח חשיבה ביקורתית ולהרחבת אופקים. בכל מפגש אפשר לתאם סדנת יצירה בהקשר לתערוכה המוצגת. הגלריה מעודדת מפגשים משותפים של קהילות יהודיות וערביות וסדנאות אל מול הנוף הפתוח. מגמות אמנות מבקרות בגלריה השיתופית ונחשפות לתהליכי עבודה אמנותיים, לחשיבה אוצרותית ולמפגשים עם אמנים. ההדרכות מתאימות גם עבור קהלים עם צרכים מיוחדים.

הרשמה לפעילות