חינוך וקהילה > קטנים

הגיל הרך: גלריה שיתופית כברי מאפשרת מגוון פעילויות לגילים הצעירים. בבסיס הפעילות עומדת התפיסה כי חשיפה לשפה חזותית חשובה בגיל הרך ויכולה לתרום לשיפור השיח, החשיבה וההבנה על אודות אמנות. ההדרכות מותאמות לגיל הצעיר, לנושאים הנלמדים בגילי הגן ולתערוכות המשתנות. אפשר לתאם הדרכות בשפות עברית וערבית וכן הדרכות המשלבות סדנת יצירה. הגלריה מעודדת מפגשים והדרכות משותפות של קהל יהודי וערבי, באמצעות הדרכות דו־לשוניות.

הרשמה לפעילות