מחוץ למקום | תערוכה קבוצתית

מחוץ למקום | תערוכה קבוצתית / خارج المكان | معرض جماعي / Out of place | Group Exhibition >> מנאל מחמיד, אורלי סבר, רויטל לסיק, מחמוד קייס, דרורה דקל , יעל כנעני, סאהר מיעארי, ניר דבוראי, ניצן סט, נעם ונטורה, אבי איפרגן, שהד זועבי, שלומי חגי, ג'וזיאן ונונו, ינאי קלנר, עדי בן חורין, דוד בהר, הדס אמסטר

אוצרת: דרורה דקל

פתיחה: 14.11.2015    שיח גלריה: 14.11.2015    נעילה: 26.12.2015

מחוץ למקום – הוא פרויקט רב משתתפים בן ששה שבועות שנולד בזמן הביניים בין המעברים שמתרחשים "במנהרה".
זמניותו של תפקוד המרחב הציבורי "במנהרה" שבתוכה שוכנת הגלריה השיתופית בכברי ניכר בימים אלה, ימים בהם מתחוללים שינויים דרמתיים בתפקוד המקום, מעברים שמתחוללים בקיבוץ המופרט וכדאיות התפקוד ארוך השנים של המקום כמרכז פעילות ניהולי. המשרדים עברו למקומם החדש, והחללים שנותרו מושכרים בימים אלה לגורמים חיצוניים כגון: מתנ"ס המועצה האזורית, ואנשים פרטיים. מחוץ למקום – מאפשר לאמנים "השתלטות" זמנית על המרחב הציבורי. ביטוייה החזותיים של השתלטות זו מעלה בפני 18 האמנים המשתתפים אפשרות להתבונן לתוכם ומחוצה להם בסוגיית המקום.

לעיון בקטלוג – מחוץ למקום

להורדת טקסט התערוכה המלא
 • הזמנה לתערוכת מחוץ למקום
 • דרורה-דקלגמד-שחור2015-פלסטלינהגובה9סמ
 • דרורה-דקלדיוקן-שלגיה-שחורה-פלסטליה25על25על10-2015
 • ינאי-קלנר-מסדרת-המסכות-שהתגלו-בחפירות-באזור-חדר-האוכל-והמנהרהמנורה-על-הראש
 • רויטל-לסיק-זאב-ממליט-רישום-בעט-2015
 • רויטל-לסיק-זאב-רישום-בעטי-פיילוט-מידות-1.60על-1.10-סמ
 • זאב-מתגלגל-של-רויטל
 • הזאב-והעורב-פרט-מתוך-הצבה-של-רויטל-לסיק-ודרורה-דקל
 • החלל של מיצב שלג שחור שיצרו רויטל לסיק ודרורה דקל
 • הדס-אמסטר-letws-spend-the-night-togetherפרם-מתוך-וידיאו-ארט-סטופ-מושן, 2015
 • שלומי-חגידוד-בהר-פרחיההרף-דימוי-מתוך-וידיאו-המלווה-פעולת-רישום-2015
 • פרט-משכונת-רפאים-של-אורלי-סבר
 • ארון-ישן-ממחסן-הבגדים-הקיבוצי-של-אז.-ודגמי-המבנים-הקיבוציים-שעברו-פגיעות
 • ארון-המדפים-של-יעל-כנעני-עם-צילומים-מטופלים-של-מבנים-ואורח-חיים-קיבוצי-מהעבר
 • המיצב-של-יעל-כנעני-וגוזיאן-ונונו
 • חלל-המיצב-של-הדס-אמסטר-עם-וידיאו-ארט-שעוסק-ביחסים-בין-נחשה-לאיש
 • מטע-הבננות-של-נעם-ונטורה-בפטיו-שבעליה-לחדר-האוכל
 • מבט-על-הסבכה-שיצר-מחמוד-קייס-במנהרה-1
 • שהד-זועבי-עבודות-מראה
 • ההצבה של שהד זועבי מתוך פרופרמנס שהציגה בבית הגפן
 • דמות-אשה-עבודת-זכוכית-של-שהד-זועבי
 • עמוד-סוכר-במנהרה-של-מנאל-מחמיד
 • ניצן סט וסאהר מיעארי במיצב המקלח-ט הציבורי ביציאה הצפונית של המנהרה