משטחים

משטחים / مسطَّحات / ٍSurfaces >> ינאי קלנר

אוצר: יוחאי אברהמי

פתיחה: 5.09.2015    שיח גלריה: 28.03.2024    נעילה: 17.10.2015

בתערוכה של ינאי קלנר מוצגות מערכות יחסים בין צורות, כתמים וקווים, בין מופשט לפיגורטיבי בין פעולה לביטולה. הפעולות השונות מחפשות איזון בין צורות גאומטריות לדימויים, ובין האיזון לביטולו. נקודת ההתחלה היא תמיד תעשייתית פרולטרית ואנושית .

להורדת טקסט התערוכה המלא
  • הזמנה משטחים
  • מבנה לאבנים בטורקיז,2014 ,הדפסת דיו 34על52
  • מודרני מקומי 2014,יציקת גבס 3על30על42
  • קווים, 2015,יציקת גבס, 2על51על65
  • חייל תלוי
  • צינור וירוק
  • מבט על מקבץ-1
  • מבט על מקבץ-2