תא מעבר

תא מעבר / صندوق تحوّل / Transition Cell >> אבי איפרגן

אוצר: אבי איפרגן

פתיחה: 21.02.2015    שיח גלריה: 21.03.2015    נעילה: 21.03.2015

על תערוכתו החדשה של אבי איפרגן בגלריה השיתופית בקיבוץ כברי, אבי איפרגן מוליך את האובייקט לרובד נזירי מצומצם המדגיש את שלד המחשבה דווקא. בהתערבות קפדנית, מינורית, הוא מקלף את האובייקט ואת המושג, חושף את המהות הפנימית של האובייקט , כפי שפועל במרחב המחשבה שלו. כאסוציאציה פואטית, כדימוי, כפרדיגמה, כקוד במערכת. באמצעים מדודים, רעיוניים ביסודם, הוא יוצר התקה של האובייקט ממעמדו התעשייתי, המסחרי, למחוזות קונצפטואליים, פואטיים. מצביע על היותו סימן במערכת קונטקסטואלית רחבה של הקשרים וקישורים, של אינדקס, ומיפוי הפוטנציאל הפיסולי הגלום בחפץ.

להורדת טקסט התערוכה המלא
  • הזמנה תא מעבר